Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 31_08_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 31_08_2023г_.zip