Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

Файлове:

Отчет за касово изпълнение към30_11_2023г_.zip Отчет за касово изпълнение към30_11_2023г_.zip