Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Файлове:

IB3_2022_1_7608_DES.xls IB3_2022_1_7608_DES.xls - 21.03.2023 09:32

IB3_2022_1_7608_K33.xls IB3_2022_1_7608_K33.xls - 21.03.2023 09:32

IB3_2022_1_7608_RA.xls IB3_2022_1_7608_RA.xls - 21.03.2023 09:32

B3_2022_1_7608.xls B3_2022_1_7608.xls - 21.03.2023 09:32

IB3_2022_1_7608_KSF.xls IB3_2022_1_7608_KSF.xls - 21.03.2023 09:32

IB3_2022_1_7608_DMP.xls IB3_2022_1_7608_DMP.xls - 21.03.2023 09:32