Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Файлове:

IB3_2022_2_7608_K33.xls IB3_2022_2_7608_K33.xls - 21.03.2023 09:34

IB3_2022_2_7608_DES.xls IB3_2022_2_7608_DES.xls - 21.03.2023 09:34

IB3_2022_2_7608_RA.xls IB3_2022_2_7608_RA.xls - 21.03.2023 09:34

IB3_2022_2_7608_KSF.xls IB3_2022_2_7608_KSF.xls - 21.03.2023 09:34

IB3_2022_2_7608_DMP.xls IB3_2022_2_7608_DMP.xls - 21.03.2023 09:34

B3_2022_2_7608.xls B3_2022_2_7608.xls - 21.03.2023 09:34