Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

Файлове:

IB1_2022_2_7608_K33.xls IB1_2022_2_7608_K33.xls - 17.03.2022 15:05

IB1_2022_2_7608_DMP.xls IB1_2022_2_7608_DMP.xls - 17.03.2022 15:05

IB1_2022_2_7608_KSF.xls IB1_2022_2_7608_KSF.xls - 17.03.2022 15:05

IB1_2022_2_7608_DES.xls IB1_2022_2_7608_DES.xls - 17.03.2022 15:05

IB1_2022_2_7608_RA.xls IB1_2022_2_7608_RA.xls - 17.03.2022 15:05