Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Файлове:

IB1_2021_5_7608_RA.xls IB1_2021_5_7608_RA.xls - 10.06.2021 14:37

IB1_2021_5_7608_DES.xls IB1_2021_5_7608_DES.xls - 10.06.2021 14:37

IB1_2021_5_7608_K33.xls IB1_2021_5_7608_K33.xls - 10.06.2021 14:37

IB1_2021_5_7608_DMP.xls IB1_2021_5_7608_DMP.xls - 10.06.2021 14:37

IB1_2021_5_7608_KSF.xls IB1_2021_5_7608_KSF.xls - 10.06.2021 14:37