Сайтът е в процес на обновяване!

2020

Отчети за 2020 г.

Баланс на община Стамболово-2020-ІІІ Баланс на община Стамболово-2020-ІІ Баланс на община Стамболово-2020-І   Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за…