2020

Отчети за 2020 г.

Оборотна ведомост към 31.12.2020 г. Баланс на община Стамболово-2020-ІІІ Баланс на община Стамболово-2020-ІІ Баланс на община Стамболово-2020-І   Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС Тримесечен отчет…