Добре дошли в
община Стамболово

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО № BG16FFPR003-2.001-0141 „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРН

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО № BG16FFPR003-2.001-0141 „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН…

Община Стамболово инвестира за бъдещето на спорта

Община Стамболово инвестира за бъдещето на спорта

За близо 1 500 000 лв. ще бъде изграден нов физкултурен салон в Стамболово. Средствата са по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в…

В изпълнение на проект Бъдеще за децата…

В изпълнение на проект Бъдеще за децата в община Стамболово се проведоха обучения

В изпълнение на проект "Бъдеще за децата в община Стамболово" , Договор № BG05SFPR002-2.003-0148-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез…

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ…

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”, Ви…

Община Стамболово стартира Проект "Бъдеще  за децата…

Община Стамболово стартира Проект "Бъдеще за децата в община Стамболово"

На 27.11.2023г. стартира изпълнението на Проект „Бъдеще за децата в община Стамболово”, Договор № BG05SFPR002-2.003-0148-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от…

По случай настъпващите коледни и новогодишни празници…

По случай настъпващите коледни и новогодишни празници кметът на община Стамболово приветства най-малките деца от ДГ ,,Звездичка“ и филиали

      Днес 22.12.2023г.в киносалона на община Стамболово най-малките дечица от всички филиали на общината, родители и администрация се радваха на веселата театралната постановка, която се представи на сцената.…

Виж всички