Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

 

По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.