Съобщение за начина на попълване на протоколи на СИК, в които беше предвидено машинно гласуване

Файлове: