График за предаване на изборните материали на СИК в Община Стамболово

Материалите се предават от служители на общината определени със заповед на кмета, ескортирани от полиция.

Начален час на тръгване от общинска администрация Стамболово - 12:00 часа на 28 октомври (събота).

Предаването на материалите ще се извършва на място в селата по реда описан по-долу.

Предаването на материалите е независимо от предаването на машините за гласуване.

Осигурете присъствие на представители на СИК в секциите в селата за които са определени.

 

№ ПО РЕД

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

тръгване от Стамболово - 12:00 часа

 

ЛЪЧ І

ЛЪЧ ІІ

1

СТАМБОЛОВО

ГЛЕДКА

2

ЖЪЛТИ БРЯГ

КЛАДЕНЕЦ

3

ЦАРЕВА ПОЛЯНА

КРАЛЕВО

4

БАЛКАН

МАЛЪК ИЗВОР

5

ПОПОВЕЦ

ГОЛЯМ ИЗВОР

6

ЗИМОВИНА

ТЪНКОВО

7

ПЪТНИКОВО

ДОЛНО БОТЕВО

8

ВОДЕНЦИ

ЛЯСКОВЕЦ

9

СВЕТОСЛАВ

СИЛЕН

10

БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

МАДЖАРИ

11

ПЧЕЛАРИ

ВОЙВОДЕНЕЦ

12

ГОЛОБРАДОВО

ДОЛНО ПОЛЕ

13

РАБОВО

ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ