Устройствен правилник - архив

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

(Утвърден със Заповед № 288/ 08.10.2020г. на Кмета на община Стамболово, изм. и доп. със Заповед № 206 от 26.06.2023 г.)

 


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

(Утвърден със Заповед № 288/ 08.10.2020г.)

1


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

(Утвърден със Заповед № 513/ 30.12.2019г.)


Заповед №266 на Кмета на община Стамболово за определяне на работното време на служителите на община Стамболово и дейностите към нея.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
(Утвърден със Заповед № 62/ 18.03.2010 г. на Кмета на община Стамболово, изм. със Заповед №129/05.05.2011 г. на Кмета на община Стамболово, изм. и доп. със  Заповед № 6/ 09.01.2012 г., изм. и доп. със  Заповед № 415/25.07.2012 г.)