Търгове и конкурси 2019

Открит конкурс

По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
Заповед №278 от 18.06.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг.

Протокол №2 към Заповед №327 от 04.07.2019 г.

ДОГОВОР №ОГТ-4/09.07.2019 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

ДОГОВОР №ОГТ-5/09.07.2019 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА 


 

Търг

С явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на имоти общинска собственост.

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук   .


 

Търг

За участие с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук   .

Втора страница от Заповед №104 от 01.03.2019г.

Заповед №153 от 21.03.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг.


 

Открит конкурс

По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .

Заповед №151 от 21.03.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс


 

Открит конкурс

По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП

Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .

Заповед №136 от 13.03.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс.


 

Търг

Община Стамболово обявява публичен търг за продажба и за отдаване под наем на имоти собственост на Община Стамболово.

Пълния пакет с тръжна документация може да изтеглите от ТУК .

Файлове:

OGT5.PDF OGT5.PDF - 16.01.2020 14:33

OGT4.PDF OGT4.PDF - 16.01.2020 14:33

Zapoved N 278 18_06_2019.pdf Zapoved N 278 18_06_2019.pdf - 16.01.2020 14:33

Protokol N2 8_07_2019.pdf Protokol N2 8_07_2019.pdf - 16.01.2020 14:33

Konkurs_29_05_2019.rar Konkurs_29_05_2019.rar - 16.01.2020 14:33

Turg 05_2019.rar Turg 05_2019.rar - 16.01.2020 14:37

2str ot Zapoved N104.pdf 2str ot Zapoved N104.pdf - 16.01.2020 14:40

Zapoved N153 21_03_2019.pdf Zapoved N153 21_03_2019.pdf - 16.01.2020 14:40

Turg 01_03_2019.pdf Turg 01_03_2019.pdf - 16.01.2020 14:40

Zapoved N151 20_03_2019.pdf Zapoved N151 20_03_2019.pdf - 16.01.2020 14:51

Konkurs 27_02_2019.rar Konkurs 27_02_2019.rar - 16.01.2020 14:51

Zapoved N136 13_03_2019.pdf Zapoved N136 13_03_2019.pdf - 16.01.2020 14:52

Konkurs 19_02_2019.rar Konkurs 19_02_2019.rar - 16.01.2020 14:52

Zayavlenie za uchastie.rar Zayavlenie za uchastie.rar - 16.01.2020 14:54