Сайтът е в процес на обновяване!

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

 

 

Файлове:

Заповед  №76 от 22_03_2021 г.pdf Заповед №76 от 22_03_2021 г.pdf

Проекто - Договор.pdf Проекто - Договор.pdf

Заявления за участие в търг с тайно наддаване.pdf Заявления за участие в търг с тайно наддаване.pdf

Документация за участие в процедура Търг с тайно наддаване.pdf Документация за участие в процедура Търг с тайно наддаване.pdf

Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг

Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2102 Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2102

Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2101 Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2101

Протокол за сключване на договор за обект №2101 Протокол за сключване на договор за обект №2101

Протокол за сключване на договор за обект №2102 Протокол за сключване на договор за обект №2102

Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2101 от КЛСФ-2021 Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2101 от КЛСФ-2021

Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2102 от КЛСФ-2021 Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2102 от КЛСФ-2021