Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

 

 

Файлове:

Заповед  №76 от… Заповед №76 от 22_03_2021 г.pdf - 23.03.2021 14:45

Проекто - Договор.pdf Проекто - Договор.pdf - 23.03.2021 14:45

Заявления за участие… Заявления за участие в търг с тайно наддаване.pdf - 23.03.2021 14:45

Документация за участие… Документация за участие в процедура Търг с тайно наддаване.pdf - 23.03.2021 14:45

Протокол за класиране… Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг - 09.04.2021 10:18

Заповед за класиране… Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2102 - 09.04.2021 10:18

Заповед за класиране… Заповед за класиране на кандидатите за купувачи на дървесина на корен от обект №2101 - 09.04.2021 10:18

Протокол за сключване… Протокол за сключване на договор за обект №2101 - 16.04.2021 08:42

Протокол за сключване… Протокол за сключване на договор за обект №2102 - 16.04.2021 08:42

Договор за продажба… Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2101 от КЛСФ-2021 - 19.04.2021 16:23

Договор за продажба… Договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2102 от КЛСФ-2021 - 19.04.2021 16:23

Анекс към Договор… Анекс към Договор №ОГТ3-13-04-2021.pdf - 04.01.2022 13:12