Търг с явно наддаване под наем на имоти общинска собственост на община Стамболово

Файлове: