Сайтът е в процес на обновяване!

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

 

Файлове:

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ТЪРГ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА "ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ"

ПРОЕКТО - ДОГОВОР ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Протокол.pdf Протокол.pdf

Заповед.pdf Заповед.pdf

Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг

ДОГОВОР за продажба на стояща дървесина на корен ДОГОВОР за продажба на стояща дървесина на корен