Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на горски територии собственост на Община Стамболово

 

Файлове:

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ТЪРГ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ - 05.03.2020 23:52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА "ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ" - 05.03.2020 23:52

ПРОЕКТО - ДОГОВОР ПРОЕКТО - ДОГОВОР - 10.03.2020 00:06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ - 10.03.2020 00:06

Протокол.pdf Протокол.pdf - 25.03.2020 11:08

Заповед.pdf Заповед.pdf - 25.03.2020 11:10

Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг Протокол за класиране на кандидатите в проведения търг - 22.04.2020 14:55

ДОГОВОР за продажба на стояща дървесина на корен ДОГОВОР за продажба на стояща дървесина на корен - 04.05.2020 11:11