Концесия за строителство на язовир "Камилките и Корията", находящ се в землището на с. Стамболово и с. Царева поляна

Файлове:

Информационен пакет (документация) Информационен пакет (документация) - 21.03.2022 13:16

Dokumentacia_KK_izm.pdf Dokumentacia_KK_izm.pdf - 22.03.2022 15:14