Концесия за строителство на язовир "Гробето", находящ се в землището на с. Стамболово

Файлове:

Информационен пакет (документация) Информационен пакет (документация) - 21.03.2022 15:24