Концесия за строителство на язовир "Гробето", находящ се в землището на с. Стамболово

Файлове: