Kонкурс за отдаване под наем на имоти общинска собственост на община Стамболово

Файлове:

Заповед за конкурс за отдаване под наем имоти общинска собственост на община Стамболово.pdf Заповед за конкурс за отдаване под наем имоти общинска собственост на община Стамболово.pdf - 23.04.2024 10:35

Документи за конкурс.doc Документи за конкурс.doc - 23.04.2024 10:37