Започва процедурата по кандидатстване за съдебни заседатели в Стамболово

На общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково са определени 38 съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г.  От тях 2 броя, трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Стамболово.

Документите за участие в откритата процедура се подават в деловодството на Община Стамболово до 30 септември включително.

Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2024-2028 г. могат да се получат от стая №19, ет.1 в сградата на Общинска администрация Стамболово или да се изтеглят от официалната интернет страница на Общинска администрация – Стамболово

 

Решение №351 от 31.07.2023 г. на ОбС - Стамболово за откриване на процедура за определяне на 2 /два/ броя съдебни заседатели за Районен съд - Хасково с мандат 2024 - 2028 г.

Файлове: