Във връзка със създалата се ситуация и увеличените случаи на заразени с коронавирус в страната, кметът на община Стамболово съобщава, че обстановката в общината към момента е спокойна и няма повишаване на заболеваемостта.

 

Във връзка със създалата се ситуация и увеличените случаи на заразени с коронавирус в страната, кметът на община Стамболово съобщава, че обстановката в общината към момента е спокойна и няма повишаване на заболеваемостта.

Напомняме на жителите и гостите на общината да спазват утвърдените мерки за предотвратяване на разпространението на вируса, като :

  • Носят маски на закрити места.
  • Спазват дистанция.
  • Ограничават контактите и посещенията на обществени места и институции.
  • Когато е възможно заявяват услуги към общината по телефон или електронна поща.
  • Избягват струпвания пред пощите в дните на раздаване на пенсии.
  • В училищата, детските градини, кметства и читалища да се спазват указанията за дезинфекция.

На възрастните, самотно живеещите и на лицата поставени под карантина напомняме, че община Стамболово предоставя услуги в изпълнението на Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община  Стамболово“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

При необходимост от съдействие, можете да се обърнете към кмета на населеното място и към диспечерите на услугата на телефони: 0887711670; 0879635707 и 0884259736.

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000 , вътрешен 124 – Делчева или вътрешен 138 – Рамадан.

 

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово