ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ ДО 30 ЮНИ НА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г. С ОТСТЪПКА

MDT STAMBOLOVO.jpg

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства ще са с 5 на сто отстъпка, ако се платят в пълен размер. Това гласи §26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в "Държавен вестник", бр.28 от 24.03.2020 г.