В община Стамболово стартира предоставянето на услуги по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

3.jpg

Oт днес /18 май 2020 година/ са назначени на длъжност „Разносвач“ първите 4 лица, които ще предоставят услуги на територията на Община Стамболово в изпълнението на Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община  Стамболово“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Към настоящия момент услугите ще бъдат предоставени на общо 23 лица, попадащи в целевата група. Назначените разносвачи ще извършват услуги свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Услугите ще се предоставят в работните дни от седмицата. Срокът на проектните дейности е до 31 декември 2020 г.

 

На официалната интернет страница на Община Стамболово е публикувана информация с телефони за контакт с екипа и диспечерите на услугата.

 

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да подадат заявка за услуга към диспечерите на услугата на телефони: 0887711670; 0879635707 и 0884259736.

За по-добра комуникация и улесняване достъпа до услуга заявки могат да се подават и чрез кметовете на населените места /например след работно време или в почивни дни/. Заявките ще бъдат предавани от кметовете на диспечерите в първия работен ден.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000 , вътрешен 234 – Делчева или вътрешен 328 – Рамадан.

Файлове: