Стартира изплащането на възнагражденията на СИК, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Ръководството на община Стамболово Ви уведомява, че започна изплащане на възнагражденията на членове на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г.

Средствата ще се изплащат в стая № 26 със следното работно време:

от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.

Гражданите, които са работили в секционните комисии, е необходимо да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от РИК- Хасково за назначаване в СИК.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка изплащането на възнагражденията ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Всички следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.