Стартира изплащането на възнагражденията на СИК, участвали в изборите на 02.10.2022 г.

Уважаеми дами и господа,

Ръководството на община Стамболово Ви уведомява, че от 13.10.2022 г. / четвъртък /  започна изплащане на възнагражденията на членове на секционните избирателни комисии / СИК /, участвали в изборите на 02.10.2022 г. 

Средствата ще се изплащат в стая № 26 със следното работно време:

от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

Гражданите, които са работили в секционните комисии, е необходимо да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от РИК- Хасково за назначаване в СИК.

Изплащането на възнагражденията ще се провежда при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.