Решение на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Файлове:

Reshenie_RIOSV_Haskovo.pdf Reshenie_RIOSV_Haskovo.pdf