Решение № ХА-ЕО-116/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Програма за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023 - 2028 г. с раздел „ Лечебни растения", Програма за опазване, устойчиво развитие и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово за периода 2023 - 2028 г. и Програма за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 - 2028 г.“

Файлове: