Решение № ХА-ЕО-104/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Стратегията за туризъм и устойчиво развитие на община Стамболово за периода 2023-2030 г.“

Файлове: