Решение № ХА - 16 ЕО/2121 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО 2021 - 2027 г.

Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на община Стамболово 2021 - 2027 г. (ПИРО).

Решение № ХА - 16 ЕО/2021г.