ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2023-2030 Г.

Скъпи съграждани,

По проект „ Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „ Добро управление“ се разработи Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

На 28 февруари 2023 година се проведе обществено обсъждане на стратегията, в което взеха участие граждани на общината. Те даваха мнения и предложения по проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха коментари,  които не водят до изменение на проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

 

Аднан Йълдъз

Кмета на община Стамболово

Файлове: