Проект на Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Скъпи съграждани,

По проект „ Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „ Добро управление“ се разработи Проект на Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Обръщаме се към гражданите на община Стамболово да изпращат своите мнения и предложения, които да залегнат в Проект на Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

През месец април се предвижда и обществено обсъждане на програмата, така че при проявен интерес от Ваша страна ще имате и възможността да участвате лично и в нейното обсъждане.

 

Аднан Йълдъз

Кмета на община Стамболово

Файлове: