Предварителен ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.