Преброяване 2021

Преброяване 2021

В община Стамболово започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината. Заявленията се входират в деловодството - ЦИУГ, ет.1.

Документите за кандидатстване са налични в стая 24, ет.2 в сградата на община Стамболово и на интернет страницата на общината, както и на официалната интернет страница на Преброяване 2021.  → https://census2021.bg/

 

Всички преброители и контрольори ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат минимум средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. 

Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Файлове:

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител - docx Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител - docx

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител - pdf Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител - pdf

Образец на автобиография Образец на автобиография

Съгласие за обработка на лични данни Съгласие за обработка на лични данни

РД-05-817/14.09.2020г. Ставки РД-05-817/14.09.2020г. Ставки

5_ НСИ-преброители.docx 5_ НСИ-преброители.docx