Покана за встъпителна пресконференция по проект „ Грижа в дома в община Стамболово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Встъпителна пресконференция по проект „ Грижа в дома в община Стамболово“, която ще се проведе на 28.04.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала.

Проект „ Грижа в дома в Община Стамболово“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0126-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „ Грижа в дома“, Приоритетна ос „ Социално включване и равни възможности“, съфинансира от Европейския социален фонд плюс.

На пресконференцията ще се представи информация за предстоящите дейности по проекта

 

 

Екип за управление на проекта

Файлове: