ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проект на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Стамболово отправя покана към всички жители на общината, представители на местния бизнес, НПО и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проект на “План намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово“, част от изпълнението на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени“, програмен оператор Министерство на околната среда и водите.

Планът за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата е стратегически документ, идентифициращ конкретни действия за справяне с последствията от климатичните промени, очертавайки спецификите в географското разположение и основните икономически сектори в община Стамболово, на базата на които са представени конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове на територията на общината и адаптация към изменението на климата.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.04.2023 год. (четвъртък), от 11:00 часа в залата на община Стамболово.

Разчитаме на Вашето активно участие в обсъждането, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на община Стамболово!

 

С уважение,

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово

 

Файлове:

Проект_План_община_Стамболово.pdf Проект_План_община_Стамболово.pdf