Покана за публично обсъждане на Проектобюджет 2023

 

Във връзка с изготвянето на разчет за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани  с местни приходи за 2023 година, Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз  кани жителите на общината,  представители на бизнес средите, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на разчет за 2023 година.

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и съгласуване на разчет  за 2023 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас, е важно разчетът  да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 19 май 2023 година – петък от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: [email protected]. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на разчет за 2023 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Разчет  за 2023 г. е публикуван на официалната Интернет страница на община Стамболово.

Аднан Йълдъз - Кмет на Община Стамболово

 

Файлове:

Докладна разчети Общ_Стамболово… Докладна разчети Общ_Стамболово 2023г_.pdf  

РАЗЧЕТ -2023 НА… РАЗЧЕТ -2023 НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО.pdf