Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на ОИК в община Стамболово

Файлове:

Покана за консултации за ОИК в община Стамболово.pdf Покана за консултации за ОИК в община Стамболово.pdf