ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Стамболово мандат 2023 – 2027 г. и полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Хасково със Заповед № РД-13-106 от 01.11.2023 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Стамболово, мандат 2023 – 2027 г.

Заседанието ще се проведе на 08 ноември 2023 г. в заседателната зала на Общински съвет- Стамболово от 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2. Информация от Председателя на общинска избирателна комисия Стамболово за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кмет на кметства.

3. Полагане от общинските съветници на предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.

4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 4, във вр. с чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.

5. Откриване на заседанието, което се ръководи от най-възрастния общински съветник.

6. Провеждане на избор за председател на общинския съвет.