Покана до партиите за консултации за състав на ПСИК на 28.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на община Стамболово

Файлове:

Покана за консултации - ПСИК.pdf Покана за консултации - ПСИК.pdf