ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедира BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали

Файлове:

Obqava za prestavqne na proekti nresheniq po procedura BG05M2OP001.pdf Obqava za prestavqne na proekti nresheniq po procedura BG05M2OP001.pdf