ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

Уведомяваме всички граждани на община Стамболово, че на 28.02.2023 г. в Залата на община Стамболово от 10.30 ч. ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г., която е разработена по проект на тема: „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, който се изпълнява от Сдружение СВР – Хасково в партньорство с Община Стамболово. Проектът се финансира от програма „Добро управление“.

 

Молим всички граждани, които се интересуват от темата да се включат активно в нейното обсъждане.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово