Обобщена справка относно условието на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обобщена справка относно условието на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и писмо