НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕКЦИОНН ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Съгласно указания на Централната избирателна комисия, в случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.