НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

ПРЕДАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ – БЮЛЕТИНИ, ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА НА МЯСТО В СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМА ДА ИДВАТ ПРЕД ОБЩИНАТА,

А ТРЯБВА ДА СА В СЕКЦИИТЕ СИ!

СЕКЦИИ С НОМЕРА : 293000012 – с. Жълти бряг;  29300002 – с.Балкан; 293000001 – с.Стамболово; 293000018 - с.Малък извор; 293000008 – с.Голям извор; 293000006 – с.Гледка; 293000009 – с.Долно Ботево; 293000016 – с.Ляксовец и 293000013 – с.Зимовина – СЪОБРАЗНО ЧАСА В ТРАНСПОРТНИЯ ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАШИНИТЕ, качен на сайта на общината.

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОТ 12:00 ЧАСА ТРЯБВА ДА СА В СЕКЦИИТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА