МУЗИКАЛНО- ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ „ ПОСОКИ“

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР КЪРДЖАЛИ

Музикален театър „ КАДРИЕ ЛЯТИФОВА“

ПРЕДСТАВЯ

МУЗИКАЛНО- ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ „ ПОСОКИ“

 НА 29.09.2023 Г. ОТ 11:00 ЧАСА В КОНЦЕРТНАТА

ЗАЛА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

ВХОД: СВОБОДЕН

 

                               От Ръководството на Община Стамболово