Сайтът е в процес на обновяване!

Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, която има за цел да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. Системата е в изпълнение на изискванията на чл.116 от Закона за туризма

Към момента ЕСТИ е активна и се провежда пилотно прилагане в 5 общини. Независимо от това, системата е достъпна за регистрация за всички общини и за местата за настаняване на ел. адрес: https://esti.tourism.government.bg/

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в места за настаняване в ЕСТИ е 30 септември 2019 г. Считано от 01 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Според изискванията на Закона за туризма, ЕСТИ няма да е публична и до нея ще имат достъп определен кръг оторизирани потребители от Министерството на туризма, НАП, МВР, общините и местата за настаняване, чрез техните администратори.

 

Видео обучения