Методика за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните услуги на местно ниво

Файлове:

Методика за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните услуги на местно ниво.pdf Методика за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните услуги на местно ниво.pdf