Сайтът е в процес на обновяване!

Консултации за сформиране състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово на 27.06.2021 година.

ДО

Ръководствата на парламентарно представените парти

 и коалиции в 45-то Народно събрание:

 1. Коалиция „ГЕРБ-СДС“;
 2. Партия „Има такъв народ“
 3. Коалиция „БСП за България”;
 4. ПП ДПС;
 5. Коалиция „Демократична България”
 6. Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание Чл. 91, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс (ИК) Ви каня на 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателна зала № 20 на общинска администрация Стамболово на консултации за сформиране състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово на 27.06.2021 година.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  1. наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. имена и ЕГН на предложените лица;
  3. длъжността в комисията, за която се предлагат;
  4. образование, специалност;
  5. телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  6.  Паспортни данни: №, дата и място на издаване (необходими данни за хонорарните сметки).
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите 23.03.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
 3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия/коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състава на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т 1. от писмото.

 

С уважение,

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово

 

⇒ Частични местни избори 27.06.2021г. за избор на кмет на кметство с.Жълти бряг

 

 

Файлове:

писмо до партиите.pdf писмо до партиите.pdf - 21.05.2021 14:59