Изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

Уважаеми дами и господа,

Ръководството на община Стамболово Ви уведомява, че от 12.04.2023 г. / сряда /  започна изплащане на възнагражденията на членове на секционните избирателни комисии / СИК /, участвали в изборите на 2 април 2023 г. 

Средствата ще се изплащат в стая № 26 със следното работно време:

от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

Гражданите, които са работили в секционните комисии, е необходимо да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от РИК- Хасково за назначаване в СИК

Изплащането на възнагражденията ще се провежда при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.