ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОНЕНИ ЧАШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБ"

Файлове:

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ